Nincs engedélyezve a javascript.
/
Könyvszalonok
/
Eldorado music

Főkategóriák

Ajándékkönyvek
Ajándéktárgyak
Albumok
Egészség, életmód
Ezotéria
Fitness-Életmód
Folyóiratok, magazinok
Gasztronómia
Gasztronómiai
Gazdaság, üzlet
Gyerek / Mese
Gyermek- és ifjúsági könyvek
Hangoskönyv
Hangoskönyvek
Hobbi, szabadidő
Idegen nyelvű könyvek
Informatika, számítástechnika
Irodalom
Ismeretterjesztő
Játékok
Kulturális
Műszaki könyvek
Művészetek
Naptárak, kalendáriumok
Népzene
Nyelvkönyvek, szótárak
Oktató
Olvasási kellék
Papír, írószer
Publicisztika
Regény
Rock / Pop
Sport
Szórakozás
Tankönyvek
Társadalom- és humántudomány
Térképek
Természet- és alkalmazott tudomány
Történelem
Utazás
Ünnepi
Vallás
Zenei

Akciós könyveink árkategória szerint

0 - 499 Ft
500 - 999 Ft
1 000 - 1 499 Ft
1 500 - 1 999 Ft
2 000 - 2 999 Ft
3 000 - 4 999 Ft
5 000 Ft felett

Akciós könyveink engedmény szerint

21 - 30 %
31 - 40 %
41 - 50 %
51 - 60 %
61 - 70 %
71 - 80 %
81 - 90 %
91 % felett

Hírlevél feliratkozás

És értesülj mindenről elsőkézből

Játékszabályzat

A Bookangel Kft. által Magyarország területén 2020. augusztus 3-tól naponta 18:00 órakor szervezett nyereményjáték feltételei.

1. A Játéksorozatban való részvétel általános feltételei

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki 2020. 08. 03-a után értékelhetően részt vesz a meghirdetett nyereményjátékban. (A játékfelhívásban meghatározott feltételeket teljesíti.)
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályok (a továbbiakban „Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. A Bookangel Kft. fenntartja magának a jogot a Játékszabályzat egyoldalú megváltoztatására.

2. A Játéksorozatban való részvétel személyi és egyéb feltételei

2.1 A Játékban kizárólag az a személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: 18. életévét betöltötte, nem cselekvőképtelen természetes személy (korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek) (a továbbiakban: „Játékos”).

2.2 A Játékosok a játéksorozatban meghatározott időtartam alatt neveznek a játékba, a helyes megoldással, vagy véleménykérés vagy egyéb komment estén a megfelelő és odaillő tartalommal.
2.3 Postázási címként meg tudnak jelölni érvényes magyarországi címet.
A részvétel minden Játékosnak ingyenes.

3. A Játéksorozat időtartama

A játéksorozat minden nap 18:00-kor egyedi feladatmegoldással jelentkezik, amelyet a leírásban megadott időtartam alatt és feltételekkel kell teljesíteni. Csak az ezen időtartam alatt beérkező megoldásokat áll módunkban figyelembe venni.

4. A nyeremények

A Játéksorozat során megnyerhető nyeremények: játékonként 1db könyv, könyvcsomag vagy egyéb ajándéktárgy, melyek eljuttatását a nyerteshez a Bookangel Kft. maga végzi.

5. A nyeremények nyerteseinek megállapítása

A napi nyertesek, a Social winner alkalmazással, gépi sorsolással kerülnek kisorsolásra. A nyereményre való jogosultság a helyes feladatmegoldás ellenőrzését követően lép életbe, a jelen Játékszabályzat rendelkezései szerint.

A napi nyerteseket a https://www.facebook.com/Alexandra-159590494056255/ facebook oldalon tesszük közzé, a következő játék meghirdetése alkalmával.

6. Postázással kapcsolatos tudnivalók:

A nyereménykönyv postázását a Bookangel Kft. csak érvényes magyarországi címre vállalja!

7. Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok

A kisorsolt nyertesek nyereményüket a facebookon (messenger) egyeztetett elérhetőségeken, futárszolgálat által kiküldve vehetik át. A nyertes az értesítést követően 10 napon belül jogosult felvenni a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a nyertes 10 napon túl jelentkezik, úgy a pótnyertes válik jogosulttá a nyeremény átvételére.

8. Kizárásra vonatkozó rendelkezések:

A Játékból mindvégig ki vannak zárva:

8.1. a Bookangel Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8.2. a Játékból ki van zárva az a Játékos, akinek részére bármelyik nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi vagy egyéb feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Bookangel Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.

8.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a jelen Játék során bizonyítottan csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni (pl: egy személy több profillal jelentkezik).

9. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A játék lebonyolítása és a nyereményekről való értesítés érdekében a játék során az alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre: név, lakcím, e-mail, telefonszám.
A játék során megadott személyes adatokat a Bookangel Kft. a játék lezárását követően nem tárolja, nem használja fel marketing célokra, és harmadik félnek sem adja át.

9.1. A Játékos bármikor kérhet felvilágosítást adatainak kezeléséről a Bookangel Kft. címére küldött levélben, vagy telefonon. (Szeged, Dobó u. 12, 6725; (06 62) 551 134) Amennyiben személyes adatai kezelésének jogellenességét vélelmezi, úgy közvetlenül fordulhat a Bookangel Kft. felé, illetve jogai orvoslása érdekében az illetékes bíróság és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat.

10. További információ

10.1. A szerencsejáték szervezés hatósági felügyeletét az állami adóhatóság látja el. A jelen nyereményjáték szervezésével vagy lebonyolításával kapcsolatos panaszokat az állami adóhatóság területileg illetékes szervéhez lehet benyújtani.

10.2. a Bookangel Kft. kizár minden felelősséget azért, ha a nyeremények átvétele a kiértesített nyertes miatt hiúsul meg.

10.3. A Bookangel Kft. nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

10.4. A nyeremények készpénzre nem válthatók és másra át nem ruházhatók.

10.5. A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az interneten a nyertes Játékosok adatait nyilvánosságra hozza. Az internetes nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve és lakcíme (csak település megjelölésével) jelenhet meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul.

10.6. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és egyéb hibákért sem a Bookangel Kft. sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.

10.7. A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról kép- és/vagy hangfelvétel készülhessen, és az ily módon létrehozott kép- és/vagy hangfelvételeket, illetve azok egyes részleteit, elemeit Szervező bármely módon rögzített, akár vágott, akár vágatlan formában (a továbbiakban: “Felvételek") bármiféle – különösen időbeli, technikai és területi korlátozástól mentesen és bármely ellenszolgáltatás nélkül bármely technikai eljárással, bármely platformon (ide értve az internetet és a mobil hálózatot is) nyilvánosságra hozhatja, felhasználhatja, illetve hasznosíthatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Bookangel Kft. általi felhasználás személyét érintő promóciós jellegére és reklámértékére tekintettel az elkészült felvételekkel és a közölt adatokkal kapcsolatban sem most, sem később semmiféle ellenszolgáltatás iránti igénnyel nem léphet fel.

10.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a nyereményre nem jogosult) személy által beküldött nyeremény beváltási igényt. Az ajánlatot csak az válthatja be, aki a nyeremény regisztrációját elvégezte, a regisztráció során az adatait megadta, és átvételkor személyes adatait okiratokkal igazolja.

10.9. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékot bármely időpontban, előzetes bejelentés nélkül megszakítsa, módosítsa, vagy lezárja. Ebben az esetben a résztvevők által a játék szervezőjével szembeni kártérítési követelés kizárt. Amennyiben egy résztvevő viselkedése okozza a játék meghiúsulását, idő előtti lezárását, stb. a Szervező igényelheti ettől a személytől a keletkezett károk megtérítését. A Szervező jelen szabályzat módosítását azonnal jelzi a hatóság és a résztvevők felé egyaránt és azt a honlapján haladéktalanul közzé teszi.

10.10. A nyereményátvétel határidejének lejárta után reklamációt, illetve nyeremény iránti igényt nem tudunk elfogadni.

10.11. A Játék Szervezője: Bookangel Kft. (Szeged, Dobó u. 12, 6725)

10.12. A részvételi feltételekre a magyar jogszabályok irányadók.